Teisinės pastabos

Naudodamiesi UAB „E namai“ (toliau – „E namai“) žiniatinklio svetainėmis www.enamai.lt ir kitomis, kuriose nurodyta „E namai“ autorystė (©) ir (ar) teisinė priklausomybė (toliau – svetainė(s)), Jūs sutinkate su žemiau pateiktomis sąlygomis. Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis, atminkite, kad Jums neleidžiama naudotis šia svetaine.

„E namai“ žiniatinklio svetainių autoriaus ir visos kitos intelektinės nuosavybės teisės priklauso (©) UAB „E namai“, Tilžės g. 82a, Šiauliai LT-78123, Lietuvos Respublika.

Saugomos visos teisės, įskaitant nepakankamai aiškiai ir konkrečiai suteiktas ir(ar) aprašytas. Atkūrimas, perdavimas, platinimas ar saugojimas dalies ar viso turinio bet kokia forma be išankstinio rašytinio „E namai“ leidimo yra draudžiamas, išskyrus atvejus kuomet tai leidžiama pagal toliau nustatytas sąlygas. „E namai“ leidžia naršyti „E namai“ žiniatinklio svetainėse Jūsų kompiuteriu ar spausdinti ištraukas iš šių svetainių (įskaitant, tačiau neapsiribojant „E namai“ gyvenamųjų namų projektų ir planų nuotraukomis, brėžiniais, namų statybos sąmatomis ir t.t.) tik savo asmeniniam naudojimui ir ne tolimesniam platinimui, išskyrus atvejus, kuomet yra aiškus raštiškas „E namai“ sutikimas. Atskiriems dokumentams ir(ar) kitiems duomenų šaltiniams mūsų žiniatinklio svetainėse gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurios dažniausiai (tačiau nebūtinai) nurodytos tuose dokumentuose ir(ar) duomenų šaltiniuose.

Leidžiamas asmeninis, nekomercinis šios svetainės ir jos turinio naudojimas. Pareiškimai spaudai ir kiti dokumentai, priskiriami viešiems, gali būti naudojami viešuosiuose ryšiuose, jei nurodomas informacijos šaltinis.

Ši svetainė ir jos turinys pateikiamas jūsų patogumui. „E namai“ žiniatinklio svetainių turinys pateikiamas „kaip yra“ ir „kai yra“. „E namai“ negarantuoja, kad svetainės bus be klaidų ar jų veikimas bus nepertraukiamas. „E namai“ pasilieka sau teisę koreguoti bei modifikuoti svetaines arba bet kada panaikinti prieigą prie jų. Neteikiama jokia išreikšta arba numanoma garantija, įskaitant, tačiau neapribojant pavadinimo, teisių nepažeidimo ar numanomos komercinės naudos garantijomis arba tinkamumo konkrečiam tikslui, susietai su šių svetainių pasiekiamumu, tikslumu, patikimumu ar jų turiniu. „E namai“ nėra niekaip atsakinga už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, šalutinius, specialius ir pasekminius nuostolius, negautą pelną ar verslo veiklos pertraukimą dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis šia paslauga, net jeigu bendrovei „E namai“ buvo pranešta apie tokių nuostolių galimybę. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama atsisakyti kai kurių garantijų ar atsakomybės apribojimų, todėl kai kurie apribojimai gali jums negalioti. Tokiu atveju „E namai“ atsakomybė ribojama didžiausia apimtimi, kurią leidžia įstatymai.

Siekdami svetainių lankytojų patogumo, „E namai“ savo svetainėse gali pateikti nuorodas į trečiosioms šalims priklausančias ar valdomas svetaines internete. Prieš naudodamiesi tokia svetaine, turėtumėte peržiūrėti ir sutikti su tos svetainės naudojimosi sąlygomis bei privatumo politika. Jūs taip pat sutinkate, kad „E namai“ niekaip nevaldo tų svetainių turinio ir negali prisiimti jokios atsakomybės už tų trečiųjų šalių sukurtą ar publikuotą turinį. Be to, nuoroda į trečiosios šalies svetainę nereiškia, kad „E namai“ palaiko tą svetainę arba produktus, arba paslaugas, nurodytas trečios šalies svetainėje.

Pateikdami medžiagą į bet kuriuos mūsų serverius, pvz., el. paštu, klausimų pateikimo ar namų projektų užsakymų anketomis, ar betkuriuo kitu įmanomu būdu per „E namai“ žiniatinklio svetaines, Jūs, be jokių išlygų, sutinkate: (a) pateikti tik teisingus ir tikrovę atitinkančius duomenis apie save ar atitinkamas nuosavybės teises (pvz. žemės sklypų savininkų duomenys), kurių svetainėje prašoma užsakymų, klausimų ar atsiliepimų anketose (už šių duomenų teisingumą Jūs atsakote teisės aktų nustatyta tvarka) (b) pateikiamoje medžiagoje ar duomenyse negali būti nieko neteisėto ar kitaip netinkamo publikuoti viešai; (c) prieš pateikdami bet kokią medžiagą ar duomenis (laikantis protingumo principo) stengsitės nuskenuoti ir pašalinti virusus ar kitus teršiančius, kenkiančius ar destruktyvius elementus; ir (d) medžiaga ar duomenys priklauso Jums arba turite neribotą teisę pateikti ją mums ir „E namai“ gali neatlygintinai publikuoti šią medžiagą ir (arba) ją ar joje pateiktas idėjas panaudoti mūsų produktuose, dėl tokio pateikimo „E namai“ nekyla ir niekada nekils jokia teisinė atsakomybė prieš Jus (e) Jūs sutinkate nekelti ieškinio prieš mus dėl medžiagos ar duomenų, kurią pateikiate ir sutinkate garantuoti mūsų nebaudžiamumą bei atsakomybės nebuvimą, jeigu trečioji šalis imsis veiksmų prieš mus dėl Jūsų pateiktos medžiagos.

„E namai“ netikrina ir negali peržiūrėti svetainėje vartotojų talpinamo turinio ir neatsako už šį turinį. „E namai“ gali bet kada savo nuožiūra pašalinti bet kokį vartotojų publikuotą turinį.

„E namai“ yra registruotas prekės ženklas. „E namai“ produktų pavadinimai yra prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys „E namai“. Kiti čia paminėti gaminių ir bendrovių pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekės ženklai arba prekių pavadinimai. Jūsų prieiga prie šios svetainės negali būti vertinama kaip leidimas, licencija ar teisė naudoti kuriuos nors ženklus, esančius šioje svetainėje be išankstinio raštiško „E namai“ ar atitinkamų trečiųjų šalių sutikimo.

Visas aukščiau nurodytas svetainių naudojimosi sąlygas „E namai“ gali betkada pakeisti vienašališkai ir prieš tai iš anksto neįspėjus. Visi tokie pakeitimai skelbiami www.enamai.lt/lt/teisines-pastabos/.

"E namai" saugo Jūsų privatumą bei asmens duomenis internete. Peržiūrėkite mūsų Pranešimą dėl privatumo apsaugos.

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl šių teisinių pastabų, siūlome taip pat peržiūrėti mūsų atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Jei atsakymo į savo klausimą neradote, susisiekite su mumis vienu iš kontaktų puslapyje nurodytų būdų.