Projekto architektūrinė dalis

Į projekto architektūrinę dalį įeina :   

 1. Aiškinamasis raštas 
 2. Techninės specifikacijos
 3. Pamatų planas
 4. Aukštų planai su specifikacijomis 
 5. Perdangos planas 
 6. Architektūriniai fasadai 
 7. Stogo planas
 8. Architektūriniai pjūviai
 9. Durų, langų specifikacijos
 10. 3D vizualizacija
 11. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

Projekto konstrukcinė dalis

Į projekto konstrukcinę dalį įeina :   

 1. Aiškinamasis raštas 
 2. Techninės specifikacijos
 3. Pamatų planas
 4. Pamatų pjūviai
 5. Aukštų planai konstrukcijoms 
 6. Aukštų sąramų specifikacijos
 7. Sąramų išdėstymo schemos
 8. Perdangos išdėstymo planas 
 9. Statybiniai fasadai 
 10. Stogo konstrukcijų planas
 11. Konstrukciniai pjūviai
 12. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

Projekto pritaikymas sklypui

Mūsų specialistai patikrins, ar namas tikrai telpa į jūsų sklypą, ar nėra pažeidžiamos kaimininių sklypų savininkų teisės, ar išlaikomi priešgaisriniai atstumai tarp statinių, jeigu tokių yra. Taip pat parinksime geriausią pozicionavimą sklype pasaulio šalių atžvilgiu.

Medžiagų kiekiai

Kartu su projektu, gausite ir pagrindinių medžiagų kiekių žiniaraščius. Turėdami juos, galite apsiskaičiuoti statybinių medžiagų kainą,  statybininkai gali lengviau suskaičiuoti jūsų būsimojo namo sąmatą. 

Projekto techninės specifikacijos

Kartu su projektu gausite ir statinio statybos produktų (gaminių ir medžiagų) charakteristikas, statybos ir montavimo darbų techninius ir kokybės reikalavimus bei rodiklius.

Detalizuotas projektas

Mūsų kartotiniai projektai išsiskiria iš kitų labiau detalizuotais projekto sprendiniais. Aiškesnis projektas reiškia greitesnę statybą, mažiau nesusipratimų statybų aikštelėje, pigesnius statybų kaštus. Aiskus ir išsamūs brėžiniai tai pagrindas sėkmingam projektui. Tai tarsi tikslus žemėlaipis orientacinio bėgikui. Turėdamas tikslų žemėlapį, jis gali atbėgti greičiau, nesiblaškydamas ir nepridarydamas klaidų.

Pastato energinio naudingumo klasė

Namo energinis naudingumas – tai pagal Statybos techninio reglamento reikalavimus apskaičiuotas energijos kiekis, išreikštas pastato  energinio naudingumo klase. Yra devynios statinių energinio naudingumo klasės: A++, A+, A, B, C, D, E, F ir G
A klasės pastatai šiluminės energijos sunaudoja mažiausiai, B - daugiau, tačiau atitinka šią dieną galiojančių normų reikalavimus. Leidžiantis skale žemyn, raidėmis nuo C iki G klasių žymimi daug energijos naudojantys pastatai, F ir G klasėms priskiriami pastatai, kurių šildymui energijos sąnaudos yra pačios didžiausios.

Projekto draudimas

Kartais suklysta net ir labiausiai patyrę profesionalai, ir tokios klaidos gali kainuoti labai brangiai. Mūsų kompanija yra apdraudusi visus savo projektus civiliniu projektuotojų draudimu. 

Pagalba ir konsultacijos statybos metu

Rinkdamiesi namo projektą pas mus, kartu gaunate ir patyrusių architektų, inžinierių komandą, kuri ne tik padės pasirinkti geriausią sprendimą, tačiau padės spręsti iškilusius klausimus ir statybos aikštelėje. Konsultuojame statybų vadovus bei statybininkus. Dėl glaudaus bendradarbiavimo statybos einasi sklandžiau ir greičiau ko pasekoje taupomos lėšos.